Start arrow Polityka informacyjna
Polityka informacyjna Drukuj

  

Uczestniczymy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie oferty.praca.gov.pl

 


                                                                                            Rzeszów, maj 2015 r.Polityka informacyjna Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Rzeszowie opiera się o następujące akty prawne:

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - artykuł 54 i 61,

2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.),

3. Ustawa z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033) – artykuł 28 ust. 1 pkt. 5 (Zadania OSChR). 

Zamierzeniem Stacji jest zaspokajanie potrzeb informacyjnych wszystkich osób i instytucji zainteresowanych działalnością jednostki. OSChR w Rzeszowie dokłada wszelkich starań, aby dostęp do informacji w zakresie obowiązujących przepisów prawa był równy i aby każda z zainteresowanych instytucji lub osób była traktowana w zakresie udzielania informacji z należytą godnością i zaangażowaniem.

Polityka informacyjna obejmuje proces informowania społeczeństwa o roli, zadaniach oraz wynikach prac w trzech głównych nurtach:

• kontaktów z instytucjami i organizacjami: pisma, raporty, podziękowania (WIOŚ, WIORIN, UG, Starostwa, ODR), współpraca ze szkołami średnimi i uczelniami,

• kontaktów z producentami rolnymi: bezpośrednie przy organizowaniu poboru prób, szkolenia, ulotki,

• kontaktów ze społeczeństwem: wystawy, targi. 


     Polityka informacyjna Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Rzeszowie:

• jest zgodna z podstawowymi zasadami informowania społeczeństwa o roli, zadaniach wynikach prac prowadzonych przez OSChR w Rzeszowie,

• głównym celem polityki informacyjnej jest zapewnienie, że wyniki pracy są dostępne i zrozumiałe a przyczynianie się do poprawy funkcjonowania rolnictwa jest w pełni realizowane,

• polityka informacyjna przyczynia się do poprawy wiedzy o usługach agrochemicznych świadczonych przez OSChR w Rzeszowie,

• Strona internetowa OSChR jest najbardziej aktualnym źródłem informacji na temat naszej oferty.

  

Rzeszów, maj 2014 r.

 
 
© 2018 OSCHR Rzeszów