Start arrow Oferta
Oferta Drukuj

Zakres usług świadczonych przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą określa art. 28 Ustawy o nawozach i nawożeniu z 10 lipca 2007 r.


W myśl wymienionej ustawy OSChR w Rzeszowie:


wykonuje analizy:
 • gleb, ziem i podłoży ogrodniczych 
 • roślin, płodów rolnych i leśnych 
 • nawozów naturalnych, organicznych, mineralnych, wapna nawozowego, osadów ściekowych,
   środków wspomagających uprawę roślin


oznacza:
 • odczyn (pH), zawartości : makro i mikroelementów, azotu mineralnego, metali ciężkich, 
   siarki i azotanów
 • skład granulometryczny i inne składniki ( np. substancja organiczna, kwaśne węglany )


opracowuje:
 • zalecenia nawozowe pod uprawy rolnicze i ogrodnicze
 • opinie o zasobności gleb i składzie chemicznym roślin, nawozów i środków 
   wspomagających uprawę roślin
 • opinie o planach nawożenia


prowadzi:
 • szkolenia i doradztwo w sprawach nawożenia
 • tworzy i prowadzi bazę danych dotyczącą zasobności gleb w azot i fosfor oraz
   zanieczyszczenia azotanami wód w profilu glebowym do 90 cm od powierzchni gruntu
 • badania środowiskowe i regionalne


pobiera próbki:
 • gleb, nawozów, materiału roślinnego, płodów rolnychOfertę kierujemy nie tylko do rolników, ale również do służb pracujących na rzecz rolnictwa i ochrony środowiska.
 

Za świadczone usługi Stacja pobiera opłatę w wysokości wynikającej z cennika publikowanego 

Dz. U. 1210/2014, która to opłata stanowi dochód budżetu państwa.  

 
© 2018 OSCHR Rzeszów