Start arrow Aktualności
Oferta dla producentów rzepaku Drukuj
  Ofertę swoją kierujemy szczególnie do producentów rzepaku, który jest rośliną niezmiernie „wymagającą” szczególnie w odniesieniu do odczynu gleby.Tylko na kompleksach o uregulowanym odczynie możliwe jest uzyskanie satysfakcjonującego plonu. Zważywszy na fakt, że w warunkach Podkarpacia okres agrotechniczny siewu rzepaku mija 25 sierpnia, próby do badań należy pobrać i dostarczyć do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej jak najszybciej osobiście lub za pośrednictwem służb terenowych Stacji. Pamiętajmy, że czas wykonania badań może trwać 10 – 14 dni, dlatego też próbki należy przekazać ze stosownym wyprzedzeniem, aby później dysponować czasem na niezbędne nawożenie i uprawy agrotechniczne.

rzepak2.jpg


 
Zakwaszenie gleb problemem podkarpackiego rolnictwa Drukuj
Choć województwo podkarpackie dysponuje „czystymi ekologicznie” glebami o stosunkowo wysokim potencjale produkcyjnym i korzystnymi warunkami klimatycznymi, rolnicy w pełni nie mogą skorzystać z tych darów natury.Problemem jest nadmierne zakwaszenie, które wpływając negatywnie na właściwości chemiczne, biologiczne i fizyczne gleby obniża wysokość i jakość uzyskiwanych plonów. Z badań Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Rzeszowie wykonanych w latach 2004 – 2007 wynika, że ok. 70 % użytkowanych rolniczo gleb charakteryzuje się bardzo kwaśnym i kwaśnym odczynem i wymaga niemal natychmiastowego wapnowania. Największy odsetek gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych stwierdzono na terenie powiatów : kolbuszowskiego, brzozowskiego, bieszczadzkiego i leskiego ( 80 - 100% UR ).

Graficznie stopień zakwaszenia i potrzeby wapnowania ilustrują zamieszczone poniżej mapki.

Odczyn gleb
 
 
Potrzeby wapnowania

 


 
Pora sprawdzić parametry agrochemiczne gleby Drukuj
W okresie kiedy rośliny są w pełni wegetacji i z zadowoleniem patrzymy na efekt naszego wysiłku musimy podjąć pierwsze działania związane z przyszłymi zasiewami. Należy bezwzględnie sprawdzić odczyn i zasobność gleby szczególnie na tych stanowiskach gdzie zamierzamy siać rzepak, pszenicę, buraki i inne rośliny wrażliwe na zakwaszenie gleby. Wiedzę o właściwościach naszej gleby może zapewnić nam analiza. Aby ją wykonać należy samemu dostarczyć próbki do Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Rzeszowie lub skontaktować się ze specjalistą terenowym Stacji. Próby do badań należy pobrać i dostarczyć do OSChR ze stosownym wyprzedzeniem, aby po uzyskaniu wyników analiz zdążyć z ewentualnym wapnowaniem i właściwym przygotowaniem stanowiska.
 
Zawartość fosforu
   

 
© 2018 OSCHR Rzeszów